Osnovne informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2018/2019. godini

1. Kalendar aktivnosti:

a) Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF)

b) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF)

2. Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi PDF)

3. Literatura (preuzmi PDF)