U subotu, 27. 04. 2019. godine, u sali III godine održat će se parcijalni ispit provjere znanja iz predmeta Krivično procesno pravo II, prema sljedećem rasporedu:

I grupa, studenti čija prezimena počinju slovom A do G, 09:30 – 10:15 h;
II grupa, studenti čija prezimena počinju slovom H do L, 10:20 – 11:05 h;
III grupa, studenti čija prezimena počinju slovom M do Ž, 11:10 – 11:55 h.

Studenti mogu pristupiti provjeri znanja isključivo u grupi u koju su raspoređeni i uz predočenje indexa.