Ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo II za redovne i redovne samofinansirajuće studente zakazan za 05. 07. 2019. održaće se prema sljedećem rasporedu:
Grupa A – studenti čije prezime počinje slovom A zaključno sa slovom E u 08:00.
Grupa B – studenti čije prezime počinje slovom F zaključno sa slovom J u 10:00.
Grupa C – studenti čije prezime počinje slovom K zaključno sa slovom O u 12:00.
Grupa D – studenti čije prezime počinje slovom P zaključno sa slovom Ž u 14:00.

Mjesto održavanja ispita je kabinet prof. dr. Hajrije Sijerčić-Čolić.
Pozivaju se studenti da se pridržavaju navedene satnice.