Poštovane studentice, poštovani studenti,

prema izvedbenom planu i programu na predmetu Krivično procesno pravo II, u završnim sedmicama nastavnog procesa razmatraju se posebni postupci. Današnja prezentacija ukazuje na neke od njih, i karakteristična kontrolna pitanja koja je potrebno uzeti u obzir u pripremama za ispit.

Na online predavanjima u petak 5. 6. 20. obradili smo pitanja međunarodne krivičnopravne pomoći i postupka pružanja iste, zatim postupak u slučaju neuračunljivosti, te postupak prema maloljetnicima. Ove oblasti prati intenzivan razvoj te je potrebno to uzeti u obzir u pripremanju ispitnog gradiva.  U pogledu ostalih postupaka, ukazano je na karakteristična pitanja.

online nastava Posebni postupci prema ZKP (preuzmi) 

 

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, s.r.