Konkurs II ciklus pdf 2019-2020

Odluka Vlade Kantona Sarajevo

Zahtjev za upis u II ciklus studija 2019-2020 sa original ili ovjerenim kopijama dokumenata predati u Službu II i III ciklusa studija (soba 010), prizemlje, desno. Radno vrijeme Službe sa studentima od 10:00 do 14:00 sati.

NAPOMENA: Prijem dokumenata na Konkurs za upis na  II ciklus studija neće se vršiti u vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora od 22.07.- 23.08.2019. godine.