Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Preuzmi PDF)

Napomena: Neslužbeni prečišćeni tekst koristi se isključivo za potrebe izvođenja nastave i pripremanje ispita na predmetu Nomotehnika u akademskoj 2018/19. godini

izvor: www.parlament.ba