Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka, uz podršku Centra za napredne studije, organizirali su čas sjećanja na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija, na datum njegovog rođenja, u subotu, 09. decembra 2017. godine.

Profesor Mahmoud Cherif Bassiouni je preminuo 25. septembra 2017. godine, ostavljajući iza sebe naslijeđe u brojnim oblastima, a naročito u međunarodnom krivičnom, međunarodnom javnom i islamskom pravu.

Zbog svog velikog doprinosa razvoju međunarodnog krivičnog prava, posebno uspostavljanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Stalnog međunarodnog krivičnog suda, profesor Bassiouni se često naziva utemeljiteljem ili ocem ove discipline, a zbog doprinosa pravdi i zaštiti ljudskih prava i „svjetskim prvakom pravde“. Zbog toga je, pored brojnih drugih priznanja, bio nominovan i za Nobelovu nagradu, 1999. godine.

Sjećanje na profesora Bassiounija otvorili su dekanesa Pravnog fakulteta, dr. Hajrije Sijerčić-Čolić i dekan Fakulteta islamskih nauka, dr. Zuhdija Hasanović. Mr. Ehlimana Memišević, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dala je uvodno izlaganje, predstavljanjem životopisa profesora Bassiounija.

Zatim su nastavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, dr. Nežla Borić, dr. Midhat Izmirlija, te gosti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. Dževad Mahmutović, i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, mr. Ajna Jodanović, ukazali na poseban doprinos profesora Bassiounija međunarodnom krivičnom i međunarodnom javnom pravu.

U tom pogledu, posebna pažnja se posvetila njegovom doprinosu dokumentovanju zločina počinjenih na području Bosne i Hercegovine, u periodu između 1992. do 1995. godine, prvo u svojstvu predsjednika Komisije UN-a za istragu kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije (1993–1994) i u obavljanju dužnosti posebnog izvjestioca o prikupljanju i analizi činjenica (1992–1993), a zatim u svojstvu vođe tima za prikupljanje i analizu dokaza o počinjenim zločinima na području Bosne i Hercegovine.

O doprinosu profesora Bassioinija islamskom pravu i odnosu prema međunarodnom javnom pravu, govorili su dr. Fikret Karčić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  dr. Ahmet Alibašić i dr. Senad Ćeman, sa Fakulteta islamskih nauka.

Na taj način je, odajući počast profesoru Bassiouniju, kojem je svojestveno bilo građenje mostova između različitih pravnih kultura i religija, ostvarena saradnja između dva fakulteta Univerziteta u Sarajevu i pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini i, time, izgrađen još jedan most na njegovom naslijeđu.

Mr. Ehlimana Memišević