III CIKLUS STUDIJA

I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019

 

O B A V I J E S T

 

        Obavještavaju se studenti I semestra III ciklusa studija da je došlo do izmjene u rasporedu

        za predmet Krivično pravo (obavezni fond časova).

        Izmjene su sljedeće:

Datum Vrijeme Sala Odgovorni nastavnici
07.04.2019. 09:00 – 12:30 (4) 304 prof. dr  Hajrija Sijerčić-Čolić
11.05.2019. 13:00 – 16:30 (4) 304 dr Zvonimir Tomić, profesor emeritus
25.05.2019. 09:00 – 10:45 (2) 304 dr Zvonimir Tomić, profesor emeritus
02.06.2019. 09:00 – 12:30 (4) 304 doc. dr Vildana Pleh
07.06.2019. 17:00 – 18:30 (2) 304 doc. dr Vildana Pleh

Ostatak rasporeda za navedeni predmet ostaje isti, dok se raspored predavanja za dodatni fond sati (+15)  može pogledati na stranici:  raspored-nastave-za-dodatni-fond-sati-15-iz-predmeta-krivicno-pravo/