UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS STUDIJA

 

 

ISPITNI ROKOVI U II SEMESTRU ZA GENERACIJU STUDENATA UPISANIH AKADEMSKE 2018/2019. GODINE

 

   

Naziv predmeta

 

 

Nastavnik

 

 

Junsko-julski rok

 

Septembarski rok

I termin

II termin I termin

II termin

(studenti polažu samo jedan ispit)

1. Pravo i revolucija  prof. dr Fikret Karčić 22.06.2019. u 10:00 h 13.07.2019. u 10:00 h 07.09.2019. u 10:00 h 21.09.2019. u 10:00 h
2. Pristupi izučavanju komparativnog prava prof. dr Fikret Karčić

21.06.2019. u 10:00 h

12.07.2019. u 10:00 h 06.09.2019. u 10:00 h

20.09.2019. u 10:00 h

3. Instituti vanparničnog i izvršnog postupka prof. dr Sanjin Omanović 18.06.2019. u 16:00 h – sala broj 304 02.07.2019. u 16:00 h -sala broj 304 03.09.2019. u 16:00 h – sala broj 304 23.09.2019. u 16:00 h – sala broj 304
4. Poslovno pravo prof. dr Zinka Grbo

20.06.2019. u 17:00 h

04.07.2019. u 17:00 h 12.09.2019. u 17:00 h

26.09.2019. u 17:00 h

5. Bosansko pravo – tranzicija i tradicija prof. dr Enes Durmišević

20.06.2019. u 17:00 h

04.07.2019. u 17:00 h 05.09.2019. u 17:00 h

19.09.2019. u 17:00 h

6.

 

Akademsko pisanje doc. dr Amila Ždralović 22.06.2019. u 09:00 h – kabinet 123 06.07.2019. u 09:00 h – kabinet 123 14.09.2019. u 10:30 h – kabinet 123 29.09.2019. u 10:30 h – kabinet 123
7. Evropsko privatno pravo prof. dr Meliha Povlakic

17.06.2019. u 16:00 h

04.07.2019. u 16:00 h 02.09.2019. u 16:00 h

16.09.2019. u 16:00 h

8. Stvarno pravo osiguranja kredita prof. dr Meliha Povlakic

17.06.2019. u 17:00 h

04.07.2019. u 17:00 h 02.09.2019. u 17:00 h

16.09.2019. u 17:00 h

9.

Međunarodna sudska nadležnost

prof. dr Edin Muminović

17.06.2019. u 17:00 h 01.07.2019. u 17:00 h 13.09.2019. u 17:00 h

23.09.2019. u 17:00 h