Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz Uvoda u građansko pravo za II. septembarski ispitni termin, a koji su položili parcijalni test iz ovog predmeta, da ispitu, ukoliko žele mogu pristupiti i usmeno u istom terminu (24.09.2019. u 16h) u građanskom seminaru. Uslov je prijavljivanje kod predmetne nastavnice Doc. dr. Darje Softic Kadenic do najkasninje 20.9. u 16.00h putem emaila na d.softic@pfsa.unsa.ba. Studenti koji se ne prijave za usmeno polaganje drugog dijela ispita, ispitu pristupaju pismeno u oglašenom terminu.