Za ispis sa Pravnog fakulteta potrebno je predati  na šalter studentske službe:

Rok za izdavanje ispisnice je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.

NAPOMENA: Studentu kojem se uvidom u index ustanove dugovanja iz prethodnih godina studija neće biti odobren ispis dok se dugovanja ne izmire u cjelosti.