Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 141 196 53200084 75, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo. 

Detaljnije upute o plaćanju mogu se preuzeti na sljedećem linku: INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA