Studenti koji studiraju prema pravilima starog režima će pristupiti ispitu usmeno, dana 21.09.2020. godine, putem platforme Microsoft Teams u 17h. Pristupni link za usmeni ispit je objavljen u Team-u Stvarno pravo.