Građansko pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina – rezultati ispita:

  1.  140/IIb        55 bodova      ocjena 6

Uvid u rad i upis ocjena su obavljeni 15.07.2019. u 14 h o cemu su studenti bili obavjesteni pismenim putem vec na samom ispitu.