Finansije i finansijsko pravo

I ciklus studija

Semestar V, godina studja III akademske 2018/19 godine

Nastavnica: Doc. dr. Edina Sudžuka

Termin konsultacija: kabinet 308

Utorak: od 10:00 do 10:45 i od 12:15 do 14:30 sati

Srijeda: od 12:00 do 13:15 i od 16:00 do 16:45 sati.

Izvod iz Syllabusa

IZVOD IZ SYLLABUSA FFP 18-19 I CIKLUS STUDIJA

Izvedbeni plan nastave u 2018/19 akademskoj godini

Izvedbeni plan nastave FFP 2018

 

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja Usmeno i pismeno
Elementi praćenja i provjeravanja Opterećenje u ECTS Udio (%) u ocjeni
Seminarski rad; esej 0,5 10%
I parcijalni ispit (pismeno) 2 40%
II parcijalni ispit – završna (usmena ili pismena) provjera znanja 2,5 50%

Doc. dr. Edina Sudžuka