Parcijalni test iz Evropskog privatnog prava će biti održan u ponedjeljak, 15.04.2019. godine u 16:30h u Sali II godine.