64708       40b
Uvid u rad i upis ocjena: 09.09.2019. u 15h u Građanskom seminaru.
Eventualno osvojeni poeni u predispitnim aktivnostima će biti sabrani.