Obavijest

Obavještavaju ste studenti II ciklusa studija upisani u akademskoj 2020./21. godini da se, u cilju formiranja grupe za praćenje online nastave iz nastavnog predmeta Ekonomske funkcije države trebaju prijaviti na link 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af575b632f09349d88d879dc478434119%40thread.tacv2/conversations?groupId=99a90fea-a3fe-4c4b-83bd-1a2dbdb72535&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

S poštovanjem,

prof. dr. Amina Nikolajev