Za izdavanje duplikata diplome potrebno je predati u studentsku službu:

Rok za izdavanje duplikata diplome  je 30 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.