Online ispit (drugi termin) iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, održat će se u prema utvrđenom rasporedu (u petak, 10.7.2020. godine) u periodu od 16 do 19 sati. Informacije o načinu održavanja ispita i tačnom vremenu održavanja ispita, studentima/cama koji/e su prijavili/e ispit putem ISSSa, biće dostavljene na fakultetske mail adrese (studentske adrese sa fakultetskom domenom) najkasnije u srijedu, 8.7.2020. godine u 17 sati.

(Naknadna napomena: studentima/cama su mailovi dostavljeni u srijedu, 8. jula 2020. godine u 11:15).

Studenti/ce koji/e su svoj studij započeli/e po starom NPP (odnosno, koji/e su upisani/e akademske 2017./18. i ranije prvi put u prvu godinu studija), trebaju se javiti predmetnoj nastavnici putem e-maila sa popunjenom prijavom.

Napomena: rezultati pismenog ispita će biti objavljeni najkasnije u ponedjeljak, 13.7.2020.godine u 17 sati na web stranici Fakulteta. Ocjene ce kontinuirano biti upisivane u ISSS sistem.