DODATNI ISPITNI TERMIN U DRUGOM ISPITNOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI – II ciklus studija

 

          U dodatnom ispitnom terminu drugog septembarskog ispitnog roka studenti II ciklusa studija mogu polagati samo jedan ispit u periodu od 05.10. do 08.10.2020. godine.

          Termin ispita se dogovara sa predmetnim nastavnikom putem e-maila.