Odbrana završnog rada – Azra Subašić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Azra Subašić, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na  Međunarodnopravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Položaj federalnih jedinica u međunarodnim odnosima” Odbrana će se održati online 29.10.2020. godine sa početkom u 10:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Odbrana završnog rada – Izeta Redžić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izeta Redžić, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava na  smjeru Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom “Zaštita posjeda u parnici” Odbrana će se održati online 29.10.2020. godine sa početkom u 11:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Odbrana završnog rada – Majda Nalić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Majda Nalić, studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komprativno pravo na Komparativno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Građanski zakonik Republike Paragvaj iz 1985. godine” Odbrana će se održati online 29.10.2020. godine sa početkom u 12:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA