Obavijest o odbrani završnog rada – Samra Zeba-Kišić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Samra Zeba-Kišić, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka na Pravno-ekonomskom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Uvjeti ostvarenja ekonomskog prosperiteta Bosne i Hercegovine” Odbrana će se održati  26.02.2020. godine sa početkom u 12:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali postdiplomskog […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Adnan Osmanspahić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Adnan Osmanspahić, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo na Historijsko-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Recepcija rimskog prava na primjeru Leges Visigothorum” Odbrana će se održati  21.02.2020. godine sa početkom u 13:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će […]