Obavijest o odbrani završnog rada – Nedim Karačić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Nedim Karačić, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo na Historijsko-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Bosansko-dubrovački odnosi u srednjem vijeku”    Odbrana će se održati  30.01.2020. godine sa početkom u 12:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Aldijana Ademović

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Aldijana Ademović, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka na Pravno-ekonomskom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Pravna regulacija transfernih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine i njen uticaj na povezana pravna lica”  Odbrana će se održati  05.02.2020. godine sa početkom u 11:00 sati  Odbrana je javna i istoj se […]

Odbrana završnog rada – Adnan Osmanspahić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Adnan Osmanspahić, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo na Historijsko-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Recepcija rimskog prava na primjeru Leges Visigothorum” Odbrana će se održati  21.02.2020. godine sa početkom u 13:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Alen Buća

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Alen Buća, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Međunarodno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Konzularne funkcije”    Odbrana će se održati  16.01.2020. godine sa početkom u 11:30sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u prostoru Katedre za državno […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Amar Jaganjac

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Amar Jaganjac, student II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava na Međunarodno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Specifičnosti istrage u Bosni i Hercegovini i odabranim zemljama Evropske unije”                Odbrana će se održati  16.01.2020. godine sa početkom u 09:30 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Sanela Šljivo

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Sanela Šljivo, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Pravni status izbjeglica, raseljenih osoba i azilanata”                Odbrana će se održati  08.01.2020. godine sa početkom u 14:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Erna Pazalja

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Erna Pazalja, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava na smjeru Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom “Dokazna parnična procedura”                Odbrana će se održati  08.01.2020. godine sa početkom u 11:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III […]

Obavijest o odbrani završnog rada – Emir Šukalo

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Emir Šukalo, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na smjeru Pravo Evropske unije, branit će završni rad pod naslovom “Uloga nacionalnih parlamenata u pravnom sistemu Evropske unije”                Odbrana će se održati  09.01.2020. godine sa početkom u 13:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može […]