Odbrana završnog rada – Mersid Zafirovski

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Mersid Zafirovski, student II ciklusa studija na Katedri za građansko pravo na smjeru Građansko pravo u EU, branit će završni rad pod naslovom “Pravo djeteta na obrazovanje – praksa Evropskog suda za ljudska prava i njen uticaj na sudsku praksu Bosne i Hercegovine”                Odbrana će se održati  01.07.2019. godine sa početkom […]

Odbrana završnog rada – Zlatan Bilić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Zlatan Bilić, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Konsocijacijska demokratija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”                Odbrana će se održati  15.07.2019. godine sa početkom u 12:15 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati […]

Odbrana završnog rada – Tijana Blesić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Tijana Blesić, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Teorije demokratskog legitimiteta Evropske unije”                Odbrana će se održati  15.07.2019. godine sa početkom u 11:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će […]

Odbrana završnog rada – Dino Jahić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dino Jahić, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Posebni službenički sistemi”                Odbrana će se održati  03.07.2019. godine sa početkom u 13:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u […]

Obavijest o odbrani završnih radova na Katedri pravno-ekonomskih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET Katedra pravno-ekonomskih nauka   OBAVJEŠTENJE   Odbrane završnih radova na Katedri pravno-ekonomskih nauka, održat će se prema sljedećem rasporedu:   -Aldin Kovačević – „Negativne posljedice ekonomskog aspekta globalizacije u zemljama u razvoju“ –  27.06.2019. godine u 11:00 sati – Selma Bogunić – „Regulacija finansijskih tržišta – svrha i modeli“ – […]