Odbrana završnog rada – Muhammed Bojadži

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Muhammed Bojadži, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Međunarodno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Kontrola naoružanja i razoružanja u okviru međunarodnog humanitarnog prava” Odbrana će se održati online 28.07.2020. godine sa početkom u 13:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA