Obavijest o odbrani završnog rada – Samra Ljuca

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Samra Ljuca, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Planiranje ljudskih potencijala u javnoj upravi”                Odbrana će se održati  02.12.2019. godine sa početkom u 13:00 sati  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će […]

Obavijest o odbrani završnih radova na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu: – Damir Sakić – „Konzularni sudovi u Bosni i Hercegovini 1878-1882.“ – 29.10.2019. godine u 11:00 sati – Ermin Veličanin – „Vašingtonski sporazum – historijsko-pravna analiza“  – 29.10.2019. godine u 12:00 sati  Odbrane su […]

Obavijest o odbrani završnih radova na Katedri pravno-ekonomskih nauka

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri pravno-ekonomskih nauka, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu: – Tarik Muratspahić – „Finansijski aspekti djelovanja organa za zaštitu državnog interesa pred Evropskim sudom za ljudska prava i posljedice presuda na budžet Bosne i Hercegovine“ – 21.10.2019. godine u 14:00 sati – Džemal Hadžimehanović – „Porez […]

Obavijest o odbrani završnih radova na Katedri krivičnog prava

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri krivičnog prava, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu: – Melina Melić – „Krivične sankcije za maloljetnike u krivičnom zakonodavstvu BiH i Hrvatske“ –                                            […]

Odbrana završnog rada – Ines Mirčić-Smajić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ines Mirčić-Smajić, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava na Međunarodnopravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Narkokriminal kao djelatnost organiziranog kriminala sa osvrtom na jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu”                Odbrana će se održati  18.10.2019. godine sa početkom u 11:00 sati  Odbrana je javna i istoj […]