Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“

Povodom obilježavanja „Dana Fakulteta“ Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, organizira međunarodnu tripartitnu naučnu konferenciju o temi „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“. Konferencija će biti održana na Pravnom fakultetu u Sarajevu 6. aprila 2019. godine. Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju pravnom sistemu da […]

Okrugli stol – Kako obrazovati studente o ljudskim pravima: izazovi i perspektive

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je u petak, 14. decembra 2018. godine održan okrugli stol  pod nazivom „Kako obrazovati studente o ljudskim pravima – izazovi i perspektive“ na kojem su učestvovali predstavnici i predstavnice pravnih fakulteta u BiH (Zenica, Banja Luka i Sarajevo) i regionu (Maribor, Zagreb, Rijeka, Niš i Beograd) te nevladinih organizacija […]

Izvještaj o promociji knjige “Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“

U utorak, 12. 12. 2017. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“, autora Samira Aličića, u izdanju University Pressa. Knjiga „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“ predstavlja naučnu monografiju, sintezu višegodišnjeg rada dr […]

Izvještaj o održanom sjećanju na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka, uz podršku Centra za napredne studije, organizirali su čas sjećanja na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija, na datum njegovog rođenja, u subotu, 09. decembra 2017. godine. Profesor Mahmoud Cherif Bassiouni je preminuo 25. septembra 2017. godine, ostavljajući iza sebe naslijeđe u brojnim oblastima, a naročito u međunarodnom […]

Međunarodno naučno savjetovanje: “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu”

Međunarodno naučno savjetovanju “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu” održano je 13. 10. 2017. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ovo savjetovanje organizovano je u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu, kao i u saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i […]