Međunarodno naučno savjetovanje: “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu”

Međunarodno naučno savjetovanju “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu” održano je 13. 10. 2017. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ovo savjetovanje organizovano je u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu, kao i u saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i […]