Naši glasovi – zagovaranje za prava osoba sa invaliditetom u BiH

Češka nevladina organizacija People in Need i četiri domaće visokoškolske ustanove: Fakultet političkih nauka UNSA, Pravni fakultet UNSA, Filozofski fakultet UNSA i Fakultet političkih nauka UNIBL jučer su u rezidenciji Ambasade Češke Republike u BiH zvanično potpisali Memorandum o saradnji. Ovim Memorandumom usaglašena je saradnja na projektu “Naši glasovi – zagovaranje za prava osoba sa […]

Održana međunarodna naučna konferencija “Prednosti altenativnog rješavanja sporova”

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, povodom obilježavanja “Dana Fakulteta” i 73 godine kontinuiteta njegova djelovanja, održana je međunarodna tripartitna naučna konferencija o temi “Prednosti alternativnog rješavanja sporova”. Konferencija je realizirana u okviru saradnje s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu. Alternativno rješavanje sporova rasprostranjeno je u mnogim pravnim sistemima […]

Predavanje prof. dr. Marka Petraka

U okviru nastavnog predmeta Pravne kulture Jugoistočne Europe na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održano je predavanje prof. dr. Marka Petraka, redovnog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i šefa Katedre za rimsko pravo. U okviru opsežnog predavanja doktorandima je predstavljen utjecaj rimske pravne tradicije na prostoru Jugoistočne Europe od razdoblja antičkog […]

Posjeta predstavnika Uppsala univerziteta iz Švedske

U petak, 08. 03. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak s predstavnicima Uppsala univerziteta iz Švedske. Posjeta je realizirana u okviru aktivnosti na projektu HOLICOB (Housing and Living Conditions in B&H / Uslovi stanovanja i življenja u BiH) koji realizira udruženje CENSOR iz Tuzle u partnerstvu sa Udruženjem stanara švedske […]

Sajam italijanskih univerziteta

Obavještavamo vas da će se 9. marta 2019. godine (subota) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održati Sajam italijanskih univerziteta na kojem će se predstaviti italijanska akademska ponuda. Na sajmu će biti prisustni predstavnici (delegacije) sljedećih univerziteta: Katolički univerzitet „Sveto srce“ u Milanu (Universitá Cattolica del Sacro de Milano); Politehnički univerzitet u Milanu (Politecnico de Milano); Univerzitetski institut za moderne jezike […]

Bucerius Master of Law and Business – recommend a student for a scholarship

Scholarships Available For The Bucerius Master Of Law And Business Program In Hamburg, Germany    Dear Friends of the Bucerius Master of Law and Business Program , Since 2006, Bucerius Law School has been offering the one-year English-language Bucerius Master of Law and Business (LLM/MLB) on our beautiful campus in Hamburg, Germany. More than 500 […]