Materija za pripremanje I semestralne provjere znanja iz predmeta – Tumačenje prava – topika i argumentacija – I ciklus – IV godina

Materija za pripremanje I semestralne provjere znanja iz predmeta Tumačenje prava – topika i argumentacija obuhvata sljedeće dijelove iz knjige profesora Nikole Viskovića pod naslovom “Argumentacija i pravo” I Argumentacija, retorika, znanost, logika, tumačenje (str. 8 – 24) II Vrste i struktura argumentacije (str. 25 – 56)