Odbrane seminarskih radova – 15.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu se nalaze odbrane seminarskih radova: “Izvještaj Ombudsmena za ljudska prava i nivo zaštite ljudskih prava maloljetnih prestupnika”, kolegica Aide Šabanije, Emine Bajrić i Habibe Kovačić. “Uloga suda u postupku izvršenja kazne maloljetničkog zatvora”, kolegica Berine Grbo i Ismaile Agić. “Uloga suda u postupku izvršenja krivičnih sankcija za maloljetnike u Republici Hrvatskoj”, […]

Odbrane seminarskih radova – 15.05.2020 .

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu se nalaze odbrane seminarskih radova: “Međunarodni dokumenti i standardi Ujedinjenih nacija u oblasti maloljetničkog prestupništva “, kolegice Nejra Kovač. “Opservacija i dijagnostika ličnosti maloljetnog učinioca krivičnog djela pri izvršenju sankcija institucionalnog karaktera”, kolegice Dalile Imamović. “Smrtna kazna i maloljetnici u SAD-u”, kolegica Zuhre Omanović, Vildane Musić i kolege  Sedada […]

Online predavanja 15. 05. 2020.

Poštovane kolegice i kolege, nastava planirana za 15.5.2020.godine će biti obilježena odbranom vaših seminarskih radova koji su rađeni na teme koje, sve skupa, čine jedan sistem procesa izvršenja krivičnih sankcija za maloljetnike posvećujući posebnu pažnju ulozi suda u tom postupku. Imamo i komparativne prikaze određenih sistema kao i poseban prikaz stanja ljudskih prava maloljetnih počinilaca […]

Online predavanja: Uloga i značaj centra za socijalni rad u postupanju prema maloljetnicima – 08.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege, tema našeg današnjeg predavanja je „Uloga i značaj centra za socijalni rad u postupanju prema maloljetnicima“. Za danas je bilo planirano gostovanje predstavnice iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo ali iz objektivnih razloga njena prezentacija neće biti danas postavljena nego ćemo na to sačekati nekoliko dana. Međutim, naša današnja predavanja […]