Monetarno i bankarsko pravo – izvedbeni plan i izvod iz Syllabusa s literaturom 2018/19

Izvedbeni plan nastave iz predmeta Monetarno i bankarsko pravo u akademskoj 2018/19 godini za redovne, rs, dl i vanredne studente Izvedbeni plan 2018-19 Monetarno i bankarsko pravo Izvod iz Syllabusa Monetarno i bankarsko pravo Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO 19 Konsultacije: srijeda od 14:00 do 17:45 kabinet 309. Napomene: Seminarski radovi su obavezna […]

Monetarno i bankarsko pravo – izvedbeni plan i izvod iz Syllabusa s literaturom

Monetarno i bankarsko pravo izborni predmet VIII semestar – ljetni semestar 2017/18 akademske godine Izvedbeni plan Izvedbeni plan 2017-18 Monetarno i bankarsko pravo izvod iz Syllabusa s literaturom Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO Spisak tema za seminarske radove 2018. s napomenama o rokovima prijave teme, dostavljanja radova i terminu konsultacija tokom izrade rada. Monetarno i […]