Obavijest o temama i načinu izrade eseja iz predmeta Filozofija prava – I ciklus – IV godina

Teme za izradu eseja iz predmeta Filozofija prava (Preuzmi PDF) Tehnička uputstva za pisanje radova (Preuzmi PDF)   Teme se mogu prijaviti putem e-maila na adresu: d.banovic@pfsa.unsa.ba ili u terminu konsultacija kod doc.dr. Damira Banovića.   Krajanji rok za prijavu tema je 7.11.2018. godine.   Krajnji rok za predaju radova je 19.12.2018. godine. Radovi se […]

Izvedbeni plan rada na predmetu Filozofija prava u akademskoj 2018/19. godini – I ciklus – IV godina

Izvedbeni plan rada na predmetu Filozofija prava u akademskoj 2018/19. godini I ciklus, IV godina studija. Izvedbeni plan predavanja i vježbi za redovni studij (Preuzmi PDF) Izvedbeni plan održavanja konsultativne nastave za vanredni studij (Preuzmi PDF) Struktura bodova i način ocjenjivanja za redovni studij (Preuzmi PDF) Struktura bodova i način ocjenjivanja za vanredni studij (Preuzmi […]