Prezentacije sa gostujućeg predavanja “Principi i tehnike harmonizacije nacionalnih pravnih propisa sa pravom Evropske unije – I ciklus – III ciklus

Prezentacije sa gostujućeg predavanja mr. Sanje Ramić (Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine) pod nazivom “Principi i tehnike nacionalnih pravnih propisa sa pravom Evropske unije” 1. Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji (Preuzmi PDF) 2. Proces usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom EU (Preuzmi PDF) autorica prezentacija: mr. Sanja Ramić

Obavijest o izboru tema iz obavezne literature predmeta Nomotehnika – I ciklus – III godina

Iz knjige “Jezik prava” autora prof.dr. Nikole Viskovića dijela obavezne literature iz predmeta “Nomotehnika” ispitna materija obuhvata sljedeće teme: 1. Komunikacijski pristup pravu 2. Struktura jezika prava 3. Definicije u pravu 4. Razine diskursa u pravu 5. Jezik prava i pravni govor 6. Ekonomičnost i redundantnost jezik prava 7. Formaliziranost jezika prava 8. O pravničkom […]