IZBORNI PREDMET Pravo privrednog sitema EU – Microsoft Teams

Poštovane kolegice i kolege, U cilju realizacije izvedbenog plana i programa na izbornom predmetu III godine I ciklusa studija Pravo privrednog sistema EU u akademskoj 2019/20 godini, molim vas da danas u toku dana pristupite kreiranom timu (Miicrosoft  Teams) klikom na link ispod https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a946d0d13686c4ce5bee3abf4216f7024%40thread.tacv2/General?groupId=8ae94051-24ab-4cf2-a5ce-b822247e2dd5&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6. S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović -Čizmić Sarajevo, 19.05.2020.godina

Pravo privrednog sistema EU 05.05.2020.- Podsjećanje na planirane aktivnosti prema prilagođenom izvedbenom planu za studente koji studiraju u statusu R/RS

Poštovane kolegice i kolege, Shodno prilagođenom izvedbenom planu nastavnih aktivnosti na izbornom predmetu Pravo privrednog sistema EU, nastavna jedinica (materija) Energetska i transportna politika EU je, kao što znate, obrađena 15.04.2020. godine,  tako da je sutra 05.05.2020 do 17h rok za predaju analize i kritičkog osvrta na zadate članke. S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović-Čizmić