Evropsko privatno pravo – prezentacija za XII sedmicu nastave i obavještenje za online čas

EPP.Prezentacija XII sedmica nastave Prezentacija sadrži individualno raspodijeljene zadatke za studente metodom slučajnog uzorka. Puni tekst direktive na hrvatskom jeziku možete pronaći pod https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN Čas će biti održan u srijeda u 15h. Link će studenti dobiti neposredno pred čas.

Evropsko privatno pravo – online nastava 04.05.2020.

Obavještavaju se studenti da će online nastava 04.05.2020. godine biti održana sa početkom u 13h. Studenti će na svoje mail adrese dobiti link za pristup neposredno pred početak časa. Ovo obavještenje je dostavljeno studentima i na mail adrese.

Evropsko privatno pravo – obavještenje

Podsjećaju se studenti da će se prva provjera znanja prema ranije objavljenom izvedbenom planu održati 27.04.2020. Studenti će dobiti individualizirana pitanja i trebaće odgovoriti u vremenu koje im bude ostavljeno na raspolaganje. Kako bi se ispoštovae obaveze vanrednih studenata, termin ispita je u 17 sati. Potrebno je da u tom vremenu studenti budu on-line i […]

Obavještenje

U dogovoru sa studentima, svi do sada dostavljeni materijali (prezentacije, literatura i audio snimci koji prate prezentacije) su postavljeni na jednom linku kojem samo studenti imaju pristup. Na taj način su dostavljene i prezentacije za VIII i IX sedmicu nastave koje su pratile live predavanja održana na Zoom platformi.

Evropsko privatno pravo – online nastava

Obavještavaju se studenti koji slušaju nastavu iz predmeta Evropsko privatno pravo da će pristupne podatke za pristup online času koji će biti održan 22.04.2020. godine u 15h dobiti neposredno pred početak časa na svoje mail adrese.