Obavijest o produžetku obnove godine/semestra – III ciklus studija

 UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA Sarajevo, 30.09.2019. GODINE   O B A V J E Š T E N J E Obavještavaju se studenti III ciklusa studija prvi put na studij upisani akademske 2012/13., 2014/15. i 2016/17. godine da se rok za obnovu godine tj. semestra ili upis […]