Sudovi: historijsko pravna perspektiva – poziv na online predavanje putem Zoom aplikacije – ponedjeljak, 18.05. 2020.

Poštovane kolegice i kolege, na linku ispod možete pristupiti online predavanju i konsultacijama u ponedjeljak, 18. 05. 2020. u 16.00 sati. Imat ćete priliku da postavite pitanja i u toku susreta, a možete to učiniti i ranije putem e-maila predmetnog nastavnika. Link: https://us04web.zoom.us/j/77335973812?pwd=Zmk5VnpMc1FRZEVnbFZ6RmlwQXdhQT09 Meeting ID: 773 3597 3812 Password: 6AX4mt Ukoliko već nemate potrebno je instalirati […]

Sudovi: historijsko-pravna perspektiva – rok za dostavljanje eseja

Poštovane kolegice i kolege, rok za dostavljanje eseja, za koje ste teme dobili početkom semestra je 18. 05. 2020.  Ovaj esej predstavlja drugi segment kontinuiranog ocjenjivanja i nosi 10% od ukupne ocjene. Razlikuje se od eseja koji ste do sada radili, a koji su predstavljali način polaganja prvog parcijalnog ispita koji nosi 40% od ukupne […]

Sudovi: historijsko-pravna perspektiva – kviz

Poštovane kolegice i kolege, ispod je link za posljednji kviz u okviru pripreme i polaganja prvog parcijalnog ispita. Link će biti aktivan od 17.00 sati i zatvorit će se u 18.00 sati. Sudovi i politički režimi Rezultati će, zajedno sa ocjenama iz eseja, biti objavljeni do kraja ove sedmice. Doc. dr Ehlimana Memišević