XVI semica – Sociologija prava (izborni predmet) – I ciklus – II godina

Dodatna nastava za redovne studente/ice iz izbornog predmeta Sociologija prava (II godina studija), održat će se u utorak, 9.6.2020. godine sa početkom u 11:30. Nastava će se održati putem MS Teams aplikacije, a studenti/ce će pozivnice dobiti putem e-maila. Zainteresirani vanredni studenti/ce trebaju se javiti predmetnoj nastavnici putem e-maila kako bi bi dogovorili termin konsultativne […]

XIV sedmica – Sociologija prava (izborni predmet) – II godina – I ciklus

Predavanja iz nastavnog predmeta Sociologija prava (izborni predmet), održat će se putem aplikacije MS Teams u utorak, 26.5.2020. godine s početkom u 11:30. Studenti/ce su pozivnice da se pridruže predavanjima/sastanku dobili puzem e-mail adresa s fakultetskom domenom. Studenti/ce koji/e eventualni nisu dobili/e pozivnicu, trebaju se javiti predmetnoj nastavnici.  

XIII sedmica – Sociologija prava (izborni predmet) – II godina – I ciklus

Predavanja iz nastavnog predmeta Sociologija prava, održat će se putem aplikacije MS Teams u utorak, 19.5.2020. godine s početkom u 11 sati. Studenti/ce će pozivnice da se pridruže sastanku/predavanjima, dobiti putem e-mail adresa sa fakultetskom domenom. Studenti/ce koji/e eventualno nisu dobili pozivnicu, trebaju se javiti predmetnoj nastavnici (a.zdralovic@pfsa.unsa.ba).