LP/ Materijal za online nastavu (30.04.2019.)

U skladu sa odlukom Fakulteta nastava će se u utorak 30.04.2019. godine održati u formi “on-line dana”, shodno tome u prilogu objave nalazi se materijal za online nastavu. Tema časa je: Zaštita prava na čast i ugled u angloameričkom pravu. U pitanju su sljedeći linkovi: 1. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/230/230 2. https://www.scribd.com/document/49803154/Holmes-American-Media-Complaint-1   Sarajevo, 23.04.2019. godine          […]

LP/ Rok za prijavu referata

Obavještavaju se studenti II godine I ciklusa, da je rok za prijavu referata iz nastavnog predmeta Lična prava produžen do 23.04.2019. godine u 18h.   Sarajevo, 17.04.2019. godine     Prof.Dr.Iur. Iza Razija Mešević

LP/ Otkazivanje konsultacija

Obavještavaju se studenti da se konsultacije predviđene za 16.04.2019. godine neće održati zbog bolesti predmetne nastavnice.   Sarajevo, 15.04.2019. godine                        Prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević

Lična prava / Obavijest

Obavještavaju se studenti da su za časove predavanja iz nastavnog predmeta Lična prava zakazanih za 19.03. obavezni ponijeti  Zakon o uslovima za objavljivanje ličnih spisa, fotografija, filmova i fonograma („Sl. List SR BiH” br. 33/80 i 12/87,«Službeni list RBiH» br. 3/93 i 13/94). Sarajevo, 14.03.2019. godine       Prof. Dr. iur. Iza Razija Mešević