PREDAVANJE MPK 25.05.2020.

ONLINE PREDAVANJA MPK 25.05.2020. LINK ZA AUDIO I VIZUELNO PREDAVANJE: https://pfunsa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_halapic_pfsa_unsa_ba/ETNWMndsP9VAmt7JNlwqxm0B2rNte2i5isnU-8iaQY6U1g?e=KyQ5R1 Prof.dr. Edin Halapić

Obavještenje za studente upisane akademske 2017/18 i ranije, koji su predmet Moderne pravne kodifikacije slušali u trećem semestru

Obavještavaju se studenti II godine studija, koji su Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu upisali akademske 2017/18 i ranije, odnosno koji su predmet Moderne pravne kodifikacije slušali u trećem/zimskom semestru, da će bodove iz kontinuiranog ocjenjivanja (iako se ne organizuje nastava iz predmeta) moći ostvariti na sljedeće načine: Semestralni test mogu polagati 18. 11. 2019. u […]