Ekološko pravo – I ciklus – II godina

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da danas, u toku dana, klikom na link ispod, pristupite kreiranom Miicrosoft Teams Ekološko pravo https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27981f43a83e4bffb4f9c02a4541bd6a%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef8fcce7-d4b6-4997-a0ff-39d67417c4c3&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, doc. dr. Amina Nikolajev