Instrukcije o načinu uplata

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 141 196 53200084 75, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.  Detaljnije upute o plaćanju mogu se preuzeti na sljedećem linku: INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA

Obrasci za završne radove

Obrasci uz  Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Obrazac ZR1 – Prijava teme Obrazac ZR2 – Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Obrazac ZR3 – Zahtjev za ocjenu i odbranu Obrazac ZR4 – Saglasnost mentora Obrazac ZR5 – Izvještaj Komisije Obrazac ZR6 – Zapisnik sa […]