Obrasci za završne radove

Obrasci uz  Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Obrazac ZR1 – Prijava teme Obrazac ZR2 – Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Obrazac ZR3 – Zahtjev za ocjenu i odbranu Obrazac ZR4 – Saglasnost mentora Obrazac ZR5 – Izvještaj Komisije