Obavještenje – Budžetsko pravo – seminarski radovi (rokovi), termini nastave, parcijalni ispit

Obavještenje Obavještavaju se studenti koji su odabrali izborni predmet Budžetsko pravo na Pravno-ekonomskom smjeru II ciklusa studija, da ukoliko nisu odabrali temu seminarskog rada na časovima nastave 2.12.2017. godine, temu trebaju odabrati i mogu prijaviti u terminu konsultacija 6.12.2017. godine ili u srijedu 13.12.2017. godine u terminu od 16:00 do 17:00 sati u kabinetu predmetne […]