Raspored nastave za II ciklus studija za ljetni semestar akademske 2017/18. godine po Katedrama

Raspored II ciklus Katedra za gradjansko pravo_ljetni semestar 2017-18. Raspored II ciklus Katedra za drzavno i medjunarodno javno pravo_ljetni semestar 2017-18. Raspored II ciklus Katedra pravno ekonomskih nauka_ljetni semestar 2017-18. Raspored II ciklus Pravno-historijski smjer -KORIGOVANA DOPUNA  26.02.2018. Raspored II ciklus Katedra krivicnog prava – redovni studij_ljetni semestar 2017-18. Raspored II ciklus Katedra krivicnog prava […]

Obavještenje – Budžetsko pravo – seminarski radovi (rokovi), termini nastave, parcijalni ispit

Obavještenje Obavještavaju se studenti koji su odabrali izborni predmet Budžetsko pravo na Pravno-ekonomskom smjeru II ciklusa studija, da ukoliko nisu odabrali temu seminarskog rada na časovima nastave 2.12.2017. godine, temu trebaju odabrati i mogu prijaviti u terminu konsultacija 6.12.2017. godine ili u srijedu 13.12.2017. godine u terminu od 16:00 do 17:00 sati u kabinetu predmetne […]