Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2019/2020. godine – II ciklus studija

Raspored_Drzavno-pravni smjer- Pravo socijalne sigurnosti Raspored_Drzavno-pravni smjer- Upravno pravo- izabrane teme   Drzavno-pravni smjer- Zdravstveni sistem Drzavno-pravni smjer- Ustavno pravo- uporedno pravni aspekti Drzavno-pravni smjer- Nauka o upravi- izabrane teme Raspored_Komparativno-pravni smjer Raspored_Krivicno-pravni smjer- izborni predmeti Raspored_Krivicno-pravni smjer- obavezni predmeti Raspored_Metodologija istrazivanja Raspored_Pravno-ekonomski smjer Raspored_Smjer gradjansko pravo-izborni predmeti Raspored_Smjer gradjansko pravo-obavezni predmeti