Korigirani raspored ispita u ljetnom semestru za akademsku 2019/20. godinu – II ciklus

Korigirani raspored ispita za II ciklus studija Katedra za državno i međunarodno javno pravo 19-20 Korigirani raspored ispita za II ciklus studija Katedra krivicnog prava 19-20 Korigirani raspored ispita za II ciklus studija Katedra građanskog prava 19-20 Korigirani raspored ispita za II ciklus studija Katedra pravno ekonomskih nauka 19-20 Korigirani raspored ispita za II ciklus […]

Ispitni termini u akademskoj 2019/2020. godini – II ciklus studija

Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za državno i međunarodno javno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra krivičnog prava Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra pravno-ekonomskih nauka Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – […]