Ispitni termini u akademskoj 2019/2020. godini – II ciklus studija

Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za državno i međunarodno javno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra krivičnog prava Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra pravno-ekonomskih nauka Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – […]