Linkovi za nastavne aktivnosti – Metodologija istraživanja – II ciklus

Predavanja iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja, održat će se prema utvrđenom rasporedu u četvrtak, 29.10.2020. godine. Kako bi pristupile/i predavanjima, studentice/i se trebaju pridružiti timu, i to: REDOVNI STUDIJ,putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac29459a6a356463ea989c7ffb58c861c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a0ee717-d062-44d0-8e27-eddb289ebf4d&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 VANREDNI STUDIJ, putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3694875595134904a53d66bb5e4ce5c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=54876107-6e69-4ec2-a716-d4b2f3f07b82&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Zainteresirane/i studentice/i, konsultacijama zakazanim za srijedu (u terminu od 14:30 do 18:15) mogu se pridružiti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbf57d94aecb4025acc9a2a66539812f%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6a10fcb-97b2-4963-a9c8-0433c53ba99b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Doc. dr Amila Ždralović  […]