Termin predavanja – Metodologija istraživanja – II ciklus

Predavanja na Međunarodno-pravnom smjeru (Katedra za državno i međunarodno javno pravo) zakazana za subotu, 01.12.2018. godine (od 10 do 12 sati), umjesto u predviđenom terminu, održat će se u subotu, 8.12.2018. godine od 12 do 14 sati. Razlog pomjeranja termina je promocija diplomanata koja je zakazana isti dan (1.12.2018.).

Izvedbeni plan + nacin vrednovanja znanja – Metodologija istraživanja – II ciklus

Izvedbeni plan – redovni i redovni-samofinansirajući studij: Preuzmi pdf Izvedbeni plan: vanredni studij: Preuzmi PDF Način vrednovanja znanja + struktura ocjene: Preuzmi PDF Literatura: Preuzmi PDF II sesija – prezentacija (20.10.2018.): Preuzmi_PDF III sesija (tehničko oblikovanje rada/zadace): Preuzmi PDF IV sesija: Preuzmi PDF V sesija: Preuzmi PDF VI sesija: PrezmiPDF