Rimska pravna kultura – obavijest o uvodnom predavanju

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija na smjeru komparativno-pravnom kako će uvodno predavanje iz nastavnog predmeta Rimska pravna kultura kod prof. dr. Zdravka Lučića, zakazano za petak, 30. 10. 2020. godine u 17,00 sati, biti održano istog dana s početkom u 18,00 sati zbog održavanja sjednice Kolegija Fakulteta.  

Rimska pravna kultura & Ius commune – pristupni linkovi

Poštovane kolegice i kolege, MS Teams grupama namijenjenim održavanju nastave u okviru II ciklusa studija na komparativno-pravnom smjeru u ak. 2020/21. godini možete pristupiti putem linkova u prilogu. a) Rimska pravna kultura (obvezni predmet) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65b1212257e24cc1a5169abc71dbee94%40thread.tacv2/conversations?groupId=eca8dd15-24dc-4f00-b9dc-a0954789100f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 b) Ius commune (izborni predmet) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab39fe0c127ab4757bbbbc60f680127cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b599b18-2315-4180-a0db-b5bb7f3358c2&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6