Obavijest za studente Historijsko-pravnog smjera (apsolventski staž)

Studenti koji polažu ispite u junsko-julskim terminima 2020. godine po programu Historijsko-pravnog smjera (Ustavna historija BiH i Pravni pluralizam u BiH te predmeti po ranijem programu) dužni su poslati prijavu za pristup online ispitu odgovornom nastavniku na službeni mail (m.becic@pfsa.unsa.ba) najkasnije 48 sati prije održavanja ispita (Ispiti se održavaju u MS Forms aplikaciji 25. juna, […]

Recepcija prava u jugoistočnoj Evropi – upute za on-line završne ispite

Upute za završni ispit Recepcija prava u JI Evropi 23 juli 2020 Upute za završni ispit Recepcija prava u JI Evropi 09 juli 2020 Upute za završni ispit Recepcija prava u JI Evropi 25 juni 2020   Napomena: Studenti koji polažu ispite u junsko-julskim terminima 2020. godine po programu Historijsko-pravnog smjera (Ustavna historija BiH i Pravni […]

Izabrane teme iz komparativne pravne historije – ispit

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija Historijsko-pravnog smjera koji polažu ispit iz predmeta Izabrane teme iz komparativne pravne historije da će se ispit održati 22. 06. u 17.00 sati.  Ispitu pristupate putem linka ispod. Link će biti aktivan od 17.00 do 18.00 sati. Izabrane teme iz komparativne pravne historije Doc. dr. Ehlimana Memišević

Reforma prava u muslimanskom svijetu – ispit zakazan za 22. 06. 2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija Historijsko-pravnog smjera koji polažu ispit iz izbornog predmeta Reforma prava u muslimanskom svijetu da će se ispit održati 22. 06. u 18.00 sati.  Ispitu pristupate putem linka ispod. Bit će aktivan od 18.00 do 19.00 sati. Reforma prava u muslimanskom svijetu Doc. dr. Ehlimana Memišević