Zdravstveni sistem

Relevantni izvori: a) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(preuzmi) b) Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata(preuzmi) c) Okvirna konvencija SZO o kontroli duhana(preuzmi) d) Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica(preuzmi)