Pristup linku za Teams – Konsultacije kod doc.dr. Damir Banovića

Konsultacije iz naučne oblasti Teorija prava i države (Uvod u nauku o državi i pravu, Struktura prava, Filozofija prava, izborni predmeti, te II i III ciklus studija) kod doc. dr. Damir Banovića održavat će se putem Teams – Konsultacije. Konsultacije se održavaju u sljedećim terminima utorkom (od 14:00 do 17:00 h) srijedom (od 16:00 do […]

Linkovi za predavanja iz predmeta “Sistem ljudskih prava” – II ciklus studija

Nastavne aktivnosti na predmetu Sistem ljudskih prava na II ciklusu studija u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima neophodno je da se putem linkova u nastavku prijavite u tim https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab2d6943353c46338bcd889f4eb05a05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c7b60f77-9181-4a40-9d54-2c6209ea4d89&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 odgovorni nastavnici/a prof.dr. Jasna Bakšić – Muftić doc.dr. Midhat Izmirlija doc.dr. Damir […]

Linkovi za predavanja iz predmeta Teorija države – II ciklus studija

Nastavne aktivnosti na predmetu Teorija države na II ciklusu studija u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima neophodno je da se putem linkova u nastavku prijavite u tim https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cadd9f14edc48a5908c60ecdf6f2513%40thread.tacv2/conversations?groupId=f06bd96d-ebc2-4e4f-a997-38880b1dafa2&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 odgovorni nastavnici/a prof.dr. Jasna Bakšić – Muftić doc.dr. Midhat Izmirlija doc.dr. Damir Banović […]