Budžetsko pravo – izborni predmet – obavještenje o terminu konsultacija i pomjeranju nastave za 6.12.2018.

Obavještavaju se studenti koji su odabrali Budžetsko pravo za izborni predmet da se časovi nastave predviđeni rasporedom za 15.11.2018. godine u 11:00 sati pomjeraju za 6.12.2018. godine u 16:00 sati. Studenti koji se žele opredijeliti za temu završnog rada iz predmeta Budžetsko pravo, odnosno Porezno pravo i porezni sistem mogu doći na konsultacije s osobnim […]

Ekonomske funkcije države – II ciklus

Ekonomske funkcije države Izvedbeni plan za redovne, redovne samofinansirajuće i vanredne studente Ekonomske funkcije države Struktura bodova Literatura za pripremanje ispita Ekonomske funkcije države