Obavijest o odgodi predavanja iz izbornog predmeta na II ciklusu studija – Pravo tržišta vrijednosnih papira

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Pravo tržišta vrijednosnih papira  II ciklus studija  Akademska 2020/2021. godina Obavijest o odgodi predavanja iz izbornog predmeta na II ciklusu studija – Pravo tržišta vrijednosnih papira zakazanih za SRIJEDA, 11.11.2020. godine Obavještavaju se studenti_ce da se predavanja zakazana za SRIJEDU, 11.11.2020. godine, otkazuju zbog objektivne spriječenosti predmetne profesorice. Studenti_ce će […]

Ekonomske funkcije države – II ciklus

Studenti II ciklusa studija, koji još uvijek nisu dobili službene e-mail adrese, trebaju se javiti e-mail adresom na koju će im biti upućen link za predavanja kako bi 27.10.2020. mogli prisustvovati predavanjima iz predmeta Ekonomske funkcije države. E-mail adresu potrebno je dostaviti na na službenu mail adresu: a.nikolajev@pfsa.unsa.ba prof. dr. Amina Nikolajev  

Ekonomske funkcije države – II ciklus

Obavijest Obavještavaju ste studenti II ciklusa studija upisani u akademskoj 2020./21. godini da se, u cilju formiranja grupe za praćenje online nastave iz nastavnog predmeta Ekonomske funkcije države trebaju prijaviti na link  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af575b632f09349d88d879dc478434119%40thread.tacv2/conversations?groupId=99a90fea-a3fe-4c4b-83bd-1a2dbdb72535&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, prof. dr. Amina Nikolajev

Pravo i politika konkurencije – pristupni link za teams grupu za praćenje on line nastave za vanredne studente

II ciklus studija Pravo-ekonomski smjer Obavijest Obaviještavaju se vanredni studenti akademska 2020/21 da se formiranje grupe za praćenje on line nastave vrši prijavom na link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa51ba9c064384efd99e16524823c77a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f570dc7-0d74-4bd9-b903-914b198a4dc2&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović Čizmić

Pravo i politika konkurencije akademska 20/21 -pristupni link za teams grupu redovni i redovni-samofinansirajući studenti

II ciklus studija Smijer :pravno-ekonomski Obavijest Obaviještavaju ste studenti II ciklusa studija akademska 2020/21 godina da se formiranje grupe za praćenje on line nastave iz predmeta Pravo i politika konkurencije za redovne i redovno-samofinansirajuće studente  vrši prijavom na link  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68ed134100d64eaeb16aec27f9e3641f%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1674236-11e7-4b00-99b4-9f49be673ff7&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović Čizmić