Maloljetničko prekršajno pravo

Osnovne informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2018/2019. godini Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi PDF) Literatura (preuzmi PDF) Predmetni nastavnik Doc. dr Amila Ferhatović

Maloljetničko krivično pravo

Osnovne informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2018/2019. godini Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi PDF) Literatura (preuzmi PDF) Materija za predavanja (preuzmi PDF) Konsultacije (preuzmi PDF) Predmetni nastavnik Doc. dr Amila Ferhatović