KP EU – online predavanja 22.05.2020.

Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU I Za predavanja koja su na rasporedu 22. maja 2020. pripremljen je materijal o Zakonodavnim inicijativama na području krivičnopravne saradnje, oblici i načela. Uzimjući u obzir do sada urađeno, za sagledavanje ovih pitanja, uz PP prezentacije potrebno je slijediti literaturu koja je […]

Poziv – online kurs “Trgovina ljudima” – KP EU

Drage studentice i studenti, po pozivu Vijeća Evrope, koji je danas stigao na Fakultet, upućujem vam materijal za online kurs: borba protiv trgovine ljudima. tematika se vrlo dobro uklapa i u naše dosadašnje aktivnosti vezano za izučavanje evropskog krivičnog prava. Imamo mogućnost da se prijavi 3-5 studenata. Rok za prijavu je 13.5.2020., a online obuka […]

Krivično pravo EU: online predavanja 08.05.2020.

Drage kolegice i kolege, u prilogu su prezentacije kojima se obrađuju dvije teme, obje o žrtvi krivičnog djela ali sa različitih aspekata. Ovim zaokružujemo sliku današnjih predavanja. Prezentacije kolegica Poljo i Ferhatović već su obuhvaćene jutrošnjim pismom (pod c), sa kontrolnim pitanjima). Druga prezentacija kolegice Aide Uglješa odnosi se na položaj žrtve i praksu ESLJP […]

Krivično pravo EU: online predavanja 08.05.2020.

Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU za predavanja koja su na rasporedu 8. maja 2020. pripremljen je materijal o Regionalnom međunarodnom krivičnom pravu – krivično procesnom pravu koje nastaje i razvija se u okviru EU (II), te Direktivama EU i krivičnoporcesnim subjektima. Uzimjući u obzir do sada urađeno, […]

Krivično pravo EU: online predavanja 24.04.2020.

Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU za predavanja koja su na rasporedu 24. aprila 2020. pripremljen je materijal o Regionalnom međunarodnom krivičnom pravu – krivično procesnom pravu koje nastaje i razvija se u okviru EU (II). Kao i do sada, za sagledavanje ovih pitanja, uz PP prezentacije potrebno […]

Krivično pravo EU: online predavanja 10.04.2020.

Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU za predavanja koja su na rasporedu 10. aprila 2020. pripremljen je materijal o Regionalnom međunarodnom krivičnom pravu – krivično procesnom pravu koje nastaje i razvija se u okviru EU (I). Kao i do sada, za sagledavanje ovih pitanja, uz PP prezentacije potrebno […]

Krivično pravo EU – online nastava 27. 03. 2020.

Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU, za današnja predavanja o evropskim mehanizmima uticaja na nacionalno krivično pravo dostavljam prezentacije koje su sa odgovarajućim uputama. Za razmatranje otvorenih pitanja potrebno je slijediti literaturu koja je objavljena na početku akademske 19/20. godine. U skladu sa obavezom izrade eseja i načinima […]