Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na obaveznom predmetu Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (srijeda, 28.10.2020. godine) […]

Prof. dr Borislav Petrović- Obavještenje o načinu održavanja ispita, 18.9.2020.

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus Obavještenje o načinu održavanja ispita Obavještavaju se studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, da će se ispiti iz predmeta : Kriminologija, Kriminalistika i Krivično pravo održati u srijedu, 23.09.2020. godine u 17:00 sati putem aplikacije Zoom. Također, obavještavaju se studenti koji studiraju na Krivičnoj katedri (II ciklus), kao […]

Prof. dr Borislav Petrović- Obavještenje o načinu održavanja ispita, 1.9.2020.

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija, Katedra krivičnog prava Obavijest Obavještavaju se studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, da će se ispiti iz predmeta : Kriminologija, Kriminalistika i Krivično pravo održati u srijedu, 09.09.2020. godine u 17:00 sati putem aplikacije Zoom.   Također, obavještavaju se studenti koji studiraju na Krivičnoj katedri (II ciklus), […]

Prof. dr Borislav Petrović- Obavještenje o načinu održavanja ispita, 26.7.2020.

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Kriminologija/ Kriminalistika/ Sudska medicina/ Krivično pravo Obavještenje o načinu održavanja ispita Obavještavaju se studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, da će se ispiti iz predmeta : Kriminologija, Kriminalistika, Sudska medicina i Krivično pravo održati u ponedjeljak, 27.07.2020. godine u 18:00 sati putem aplikacije Zoom. Također, obavještavaju se studenti koji studiraju […]

II ciklus studija- Obavijest o datumu i terminu održavanja ispita, prof. dr Borislav Petrović, 11.7.2020.

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Kriminologija/ Kriminalistika/ Krivično pravo Obavještenje o datumu i terminu održavanja ispita   Obavještavaju se studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, da će se ispiti iz predmeta : Kriminologija, Kriminalistika i Krivično pravo održati u ponedjeljak, 13.06.2020. godine u 17:00 sati putem aplikacije Zoom. Također, obavještavaju se studenti koji studiraju na […]