Oduzimanje i prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Materijal za praćenje predavanja   Datzer, D., Sarajlija, S., Rondić, S, Helić, V., Pavišić, B., Ferhatović, A. & Kapo, K., Mujanović, E. & Datzer, D. ed. (2016). Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelim – Priručnik za praktičare. Sarajevo: CPRC i Britanska ambasada (preuzmi PDF). Ferhatović, A., Boban, H. (2017). Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom […]

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2019./2020. godini Izvedbeni plan rada Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) 2. Način praćenja i ocjenjivanja rada studenata (preuzmi PDF) 3. Literatura (preuzmi PDF) 4. Konsultacije (preuzmi PDF)

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2019./2020. godini Izvedbeni plan rada Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) 2. Način praćenja i ocjenjivanja rada studenata (preuzmi PDF) 3. Literatura (preuzmi PDF) 4. Konsultacije (preuzmi PDF)