Kriminalitet na štetu maloljetnika

Osnovne informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2018/2019. godini 1. Kalendar aktivnosti: a) Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) b) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) 2. Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi PDF) 3. Literatura (preuzmi PDF)