Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na izbornom predmetu Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (srijeda, 18.11.2020. godine u 17:00 […]

Krivičnopravna zaštita ljudskih prava i Europska unija – link za pristup timu Microsoft Teamsa

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Krivičnopravna zaštita ljudskih prava i Europska unija realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako biste prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aae366ca15d01434aa94d7c07963f61ae%40thread.tacv2/General?groupId=c78d679c-0507-46cd-8099-2eab6c2a31e6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Metodika istraživanja privrednog kriminala

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na izbornom predmetu Metodika istraživanja privrednog kriminala u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja putem poveznice u nastavku prijavite […]

Organizirani kriminal

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na obaveznom predmetu Organizirani kriminal u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (utorak, 03.11.2020. godine) putem poveznice u nastavku […]

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na obaveznom predmetu Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (srijeda, 28.10.2020. godine) […]

KP EU -obavještenje o načinu održavanja ispita za redovne, redovne-samofinansirajuće, vanredne i DL studente 24. 7. 2020.

Raspored ispita iz KP EU 24.07.2020. (preuzmi) Hajrija Sijercic Colic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: KP EU 24.7.20. 18:15 Time: Jul 24, 2020 06:15 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb   Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97854198542?pwd=ajFtcnc4cy9za2ZXcGRta2pJMlhqZz09   Meeting ID: 978 5419 8542 Passcode: 0SM8Qk