Satnica za polaganje ispita iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo-izabrane teme: Pravni režim nekretnina, Ustanove parničnog postupka

Redovni ispitni rok – 9. 2. 2021. Godine  Modul Ustanove parničnog postupka kod prof. dr. Sanjina Omanovića A) Drugi parcijalni test od 17:00 – 17:35 B) Integralni ispit Teorijski dio od 17:00 – 17:40 Praktični dio od 17:50 – 18:30 *Linkovi za pristup bit će objavljeni u Microsoft Teams timu namijenjenom praćenju nastave iz Modula […]

Modul Ustanove parničnog postupka kod prof. dr. Sanjina Omanovića – obavještenje o načinu polaganja ispita

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku možete preuzeti detaljno obavještenje o načinu polaganja ispita iz Modula Ustanove parničnog postupka za studente prvi put upisane na II ciklus studija, Katedra građanskog prava, smjer Građansko pravo akademske 2020./21. godine: Obavještenje o ispitu iz Modula Ustanove parničnog postupka VAŽNO: Za studente  koji imaju daljih nejasnoća u pogledu načina […]

Obavještenje o ispitima iz Modula Ustanove parničnog postupka za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET MODULA USTANOVE PARNIČNOG POSTUPKA Sarajevo, 20. 1. 2021. Prof. dr. Sanjin Omanović Obavještenje o ispitima iz Modula Ustanove parničnog postupka za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine Redovni ispitni rok – 9. 2. 2021. godine Popravni ispitni rok – 23. 2. 2021. godine Obavještavaju […]

Rezultati ispita iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Modul Ustanove parničnog postupka kod prof. dr. Sanjina Omanovića

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku možete preuzeti rezultate parcijalnog ispita iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Modul Ustanove parničnog postupka kod prof. dr. Sanjina Omanovića: Rezultati ispita iz Modula Ustanove parničnog postupka S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović

Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Modul Ustanove parničnog postupka kod prof. dr. Sanjina Omanovića – Obavještenje o parcijalnom ispitu

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku je obavještenje o parcijalnom ispitu iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Modul Ustanove parničnog postupka: Obavještenje o parcijalnom ispitu – Modul Ustanove parničnog postupka S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović

Poziv na predavanje na temu “Digitalno vlasništvo, digitalne informacije i pravo na privatnost poslije smrti: teorija, pravo i tehnologija”

Pozivamo vas na predavanje na temu “Digitalno vlasništvo, digitalne informacije i pravo na privatnost poslije smrti: teorija, pravo i tehnologija”, koje će biti održano online, na našem fakultetu, 16.12.2020. godine od 17:30 do 19:00. Predavanje će održati doc. dr. Edina Harbinja sa Univerziteta Aston iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja je dugogodišnja istraživačica i ekspertica za ovu […]

Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: pravni  režim nekretnina, ustanove parničnog postupka – Modul II kod prof. dr. Sanjina Omanovića – Obavještenje

Poštovane kolegice i kolege, Obavještavamo vas da će se nastava na predmetu Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: pravni  režim nekretnina, ustanove parničnog postupka, Modul II kod prof. dr. Sanjina Omanovića, u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirati putem Microsoft Teams-a. Tim je formiran i studenti koji pohađaju ovaj predmet su pridruženi istom. […]

EU PIV / Link za pristup Microsoft Teams grupi

Obavještavaju se studenti/ce II ciklusa, da je za izborni predmet EU pravo intelektualnog vlasništva oformljena Teams grupa, za sve statuse studija, a u svrhu praćenja predavanja i vježbi iz nastavnog predmeta. Da bi studenti/ce uzeli učešće na predavanjima i vježbama na nastavnom predmetu EU pravo intelektualnog vlasništva, neophodno je da se putem linka u nastavku, prijave […]

Link za prijavu u MS Team za polaganje semestralne provjere znanja iz predmeta MOPU – Moderni obligacioni i potrošački ugovori – II ciklus

Preko donjeg linka moguća je prijava u MS Team kroz koji će studenti II ciklusa na Katedri građanskog prava moći polagati semestralnu provjeru znanja iz predmeta Moderni obligacioni i potrošački ugovori u akademskoj 2020-/2021. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5712a664b2ef447985c15a3fa90f1dc3%40thread.tacv2/conversations?groupId=2192e16d-70c4-4e5e-aa46-42d9181acf59&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6