Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti u akademskoj 2018./19. godini – SOCIOLOGIJA I PRAVO – I ciklus

Izvedbeni plan 1.1. redovni strudenti/ce – predavanja: Preuzmi PDF 1.2. redovni studenti/ce – vježbe: Preuzmi PDF 1.3. vanredni studenti/ce: Preuzmi PDF 2. Način vrednovanja i ocjenjivanja rada studenta/ica: Preuzmi PDF 3. Literatura: Preuzmi PDF 4. Termini konsultacija: Preuzmi PDF 5. Upute za seminarske radove/eseje: Preuzmi PDF