Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz nastavnog predmeta Kriminalistika obaviti u srijedu, 4.9.2019. godine, u kabinetu predmetnog profesora, prema sljedećem rasporedu:   12:00 sati redovni i redovni samofinansirajući studenti i 17:00 sati vanredni studenti i studenti u statusu dl-a.    

Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit održati u srijedu, 3.7.2019. godine prema sljedećem rasporedu: 16:00 sati redovni i redovni samofinansirajući studenti, 17:00 sati vanredni i studenti u statusu dl-a.

Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti u srijedu, 19.06.2019. godine prema sljedećem rasporedu: 08:00 redovni i redovni samofinansirajući studenti i 19:00 vanredni studenti.