Moderne pravne kodifikacije – materijal za pripremu završnog ispita

Poštovane kolegice i kolege, ispod se nalazi popis materijala za završni ispit i link za pristup materijalu. Do kraja semestra ćemo svakog ponedjeljka u 12.00 sati imati online nastavu, tokom koje ćemo obrađivati materiju za završni ispit. Literatura za završni ispit – Moderne pravne kodifikacije Materijal za završni ispit Doc. dr. Ehlimana Memišević

Moderne pravne kodifikacije – online nastava i konsultacije – 04. 05. 2020.

Poštvane kolegice i kolege, u skladu sa prethodnim obavještenjem, u ponedjeljak, 04. 05. u 12.00 sati, bit će održana online nastava, na kojoj ću odgovoriti na vaša pitanja u vezi sa posljednjim zadatkom (koja možete postavljati do nedjelje, 03. 05. putem e-maila) i dati obavještenje o tome kako ćemo raditi ostatak semestra i pripremati se za […]

Moderne pravne kodifikacije – zadatak br. 3 i 4

Poštovane kolegice i kolege, naredni zadatak (spojeno 3. i 4.) koji će nositi 20 bodova, potrebno je uraditi na osnovu sljedećih tekstova predviđenih za pripremu prvog parcijalnog ispita: Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo: Islamski teološkifakultet, 1990), str. 172–192 Ehlimana Memišević, „Između zakona i stvarnosti: primjena Porodičnog zakona iz 2004.godine u Maroku“, Pravna misao, […]

Zadatak br. 2 – Moderne pravne kodifikacije

Poštovane kolegice i kolege, zadatak broj dva u okviru prvog parcijalnog ispita je izrada eseja na temu uloge kodifikacije prava u transformaciji pravnih sistema. Potrebno je da u skladu sa tekstom “Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema Jugoistočne Evrope u postosmanskom periodu” objasnite sljedeće: a) ulogu kodifikacije u transformaciji pravnih sistema b) objasnite tu ulogu […]